ΨΥΧΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο Lietart Peerbolte (Ολλανδικής καταγωγής ψυχαναλυτής) κάνει μια αναφορά , έναν παραλληλισμό της ψυχικής ενέργειας και του ηλεκτρισμού. Σημειώνει ότι δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε τον ακριβή ορισμό του ηλεκτρισμού.Γνωρίζουμε ότι άγεται μέσα από ένα μεταλλικό σύρμα, μπορεί κανείς να πει ότι μια ροή ενέργειας κινείται μέσα από αυτό το σύρμα και ότι μέσα από μια συσκευή μπορούμε να δούμε και να μετρήσουμε αυτή τη ροή της ενέργειας.
Γνωρίζουμε ότι αποτελείται από κύματα που εναλλάσσονται με μόρια-ηλεκτρόνια, και επίσης γνωρίζουμε ότι μπορούμε να μιλάμε για αρνητικό και θετικό φορτίο, για χαμηλότερο ή υψηλότερο δυναμικό κλπ., αλλά όλα αυτά δεν είναι παρά ιδιότητες που αφορούν τον τρόπο, με τον οποίο ο ηλεκτρισμός γίνεται φανερός και ο άνθρωπος μπορεί να τον χειριστεί για έναν πρακτικό σκοπό. Κανείς όμως δεν μπορεί να πεί τι είναι ακριβώς ο ηλεκτρισμός!


Το  ίδιο και όσον αφορά την ψυχική νέργεια. Βρισκόμαστε και πάλι μπροστά στο ίδιο αίνιγμα. Όταν η ψυχική ενέργεια κυκλοφορεί μέσα στον άνθρωπο και από άνθρωπο σε άνθρωπο, μπορεί κανείς να πει ότι αυτή η ενέργεια είναι θέληση ή επιθυμία, καθώς επίσης συναίσθημα: αγάπη, μίσος, λύπη, χαρά κλπ. Και στη νοητική σφαίρα ότι είναι σκέψη, ανάμνηση, φαντασία.
Ακόμη ξέρουμε ότι το συναίσθημα και η συνειδητότητα είναι συνδεδεμένα το ένα με το άλλο και σχηματίζουν μια συμπληρωματική σχέση, που μπορεί να συγκριθεί με τη συμπληρωματική σχέση του σωματιδίου και του κύματος στο φαινόμενο του ηλεκτρισμού και του φωτός. Επίσης και ο συναισθηματικός τόνος, μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός σαν το ηλεκτρικό φορτίο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου