Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΡΟΗΣ-ΔΙΤΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΡΟΗ – ΔΙΤΤΟΤΗΤΑ
Στο σχήμα λοιπόν βλέπετε σε μια απόδοση δύο διαστάσεων (σε επίπεδο) τη συνολική ροή της συνειδητότητας, η οποία δημιουργεί τον κόσμο μας… Στο σημείο (Α), δεξιά της εικόνας με το κόκκινο βέλος, παρατηρούμε το σημείο που υπάρχουμε εμείς… Στο σημείο το όποιο παίρνει μορφή η υλοποίηση του σώματός μας… Το επίπεδο που βλέπετε, στην κόκκινη ευθεία (ΖΘ), είναι το όριο του αισθητού κόσμου των τριών διαστάσεων… του δικού μας κόσμου τον οποίο θεωρούμε πραγματικό και μόνιμο… Στη συνέχεια παρατηρούμε τον χώρο (Β) με το κόκκινο περίγραμμα, κοντά το όριο του αισθητού κόσμου, το οποίο ονομάζεται περιοχή υλοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε μπει στο χώρο αυτό, είναι σίγουρο ότι θα υλοποιηθεί… Αριστερά από το κόκκινο περίγραμμα, εκεί στο σημείο του (Β) βλέπετε το όριο της 5ης διάστασης (της περιοχής που αφορά το πολύ βαθύ μέλλον), όπου εκεί σταματά (το πεδίο με το πορτοκαλί χρώμα) και αφήνει μονάχα την 4η να υλοποιεί. Μέσα δηλαδή στο πεδίο υλοποίησης είναι κυρίως η 4η διάσταση και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις φτάνει στο (Α) η 5η…
Αυτό συμβαίνει διότι στην περιοχή υλοποίησης, τα πάντα πρέπει είναι σχεδιασμένα και υπολογισμένα στις λεπτομέρειες ώστε να υλοποιηθούν σε τέλεια μορφή… Σε περιόδους κάποιας καταστροφής όμως τι συμβαίνει… Εκεί, μη έχοντας κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο (κάθε ολοκληρωμένο σχέδιο ανήκει στην 4ηδιάσταση), αυτό που καταστρέφεται στον κόσμο μας, καταστρέφεται και εντός του πεδίου υλοποίησης και τότε η συνειδητότητα «κατεβάζει» αυτόματα μόνη της, υλοποίηση από την 5η διάσταση (πεδίο με πορτοκαλί χρώμα) η οποία όπως έχουμε πει είναι χαοτική… Θα εξηγήσουμε πάλι σε λίγο για αυτό… Αριστερά του σχήματος, πιο μέσα, υπάρχει το πεδίο (Γ), το οποίο αποτελείται από τις πληροφορίες που αφορούν το μέλλον γενικά, δηλαδή αυτά που πρόκειται να υλοποιηθούν αργότερα στο χρόνο… Και όσο πιο αριστερά βρίσκεται, τόσο αργεί να υλοποιηθεί σε μορφή, ενώ η περιοχή κοντά στο (Β) περιέχει αυτά που πρόκειται να υλοποιηθούν σύντομα… Ίσως στα επόμενα λεπτά της ώρας… Έτσι, μέσα στο πεδίο (Γ) βλέπουμε στο κέντρο την 5η διάσταση (πορτοκαλί χρώμα) και γύρω της την 4ηδιάσταση (με το πράσινο χρώμα)…. Βλέπετε, ότι η μία διάσταση περιέχει την άλλη, διότι στην συνειδητότητα η μεγαλύτερη είναι πάντα εσωτερικά (δηλαδή η μεγαλύτερη περιέχεται στη μικρότερη), ενώ στον αισθητό κόσμο μας συμβαίνει το αντίστροφο…
Επίσης παρατηρούμε, ότι η πορεία της συνειδητότητας που πρόκειται να υλοποιηθεί σε λίγο (γκρι βελάκια) έχει κατεύθυνση προς το σημείο υλοποίησης του πεδίου (Α)… Δηλαδή ολόκληρη η ενεργειακή πληροφορία οδεύει για να φτάσει στο όριο του αισθητού κόσμου όπου και θα πάρει και μορφή… Έχουμε πει τι συμβαίνει στο σημείο (Α) όπου η ψυχή αλληλεπιδρά με τη συνειδητότητα και παράγεται αυτόματα ο αισθητός κόσμος, τη στιγμή ακριβώς που ξεκινά η αντίστροφη ροή της… Στο σημείο (Α) δηλαδή, η συνειδητότητα αντιστρέφει τη ροής της και «ξαναμπαίνει» προς τα μέσα (περιοχή του πεδίου Δ)… Τώρα, αυτό που «εμφανίστηκε» σαν μορφή στο σημείο (Α), χάνεται και περνάει μέσα, στην περιοχή του παρελθόντος (πεδίο Δ)… Ακόμη, παρατηρείτε την 4ηδιάσταση (μπλε χρώμα) να κατευθύνεται προς τα πίσω (άσπρα βελάκια) και επίσης την 5η διάσταση να στρέφεται κι αυτή μαζί με την 4η, λίγο πριν βγει στο σημείο (Α)…
Βλέπετε δηλαδή ότι η 4η διάσταση περιέχει μέσα της και μέλλον αλλά και παρελθόν, όπως και η 5η. Αυτό όμως που κάνει να διαφέρουν οι δύο αυτές διαστάσεις, είναι κυρίως, ότι η 5ηδιάσταση περιέχει πιο γενικές πληροφορίες. Όλα τα μελλοντικά σενάρια και όλες τις εναλλακτικές λύσεις και προτάσεις, σε πιο απροσδιόριστη και γενική μορφή, ενώ η 4η , περιέχει όλα τα "Τώρα" που θα ζήσουμε και που έχουμε ζήσει. Δηλαδή μονάχα ολοκληρωμένα σχέδια με κάθε λεπτομέρεια, έτοιμα να υλοποιηθούν στον κόσμο μας, ή που έχουν υλοποιηθεί… Έτσι λοιπόν για να ξαναδούμε την πορεία της συνειδητότητας, η πληροφορία υλοποίησης, έρχεται από το πεδίο (Γ), πλησιάζει την περιοχή (Β), εμφανίζεται στο σημείο (Α) και αντιστρέφεται ώστε να εισχωρήσει πάλι μέσα στο χρόνο του πεδίου (Δ)… Και όλα αυτά σε συνεχή και σταθερή ροή… Μια αδιάκοπη ενεργειακή ροή η οποία υλοποιεί τα πάντα… Το σώμα μας, τον κόσμο, τον πλανήτη, τις καταστάσεις, όλα, τα πάντα σε συνεχή ροή… Και μέσα σε αυτή τη συνεχή ροή της υλοποίησης των πάντων, και το δικό μας σώμα… Όχι μόνο το δικό μας… αλλά τα πάντα… όλα τα σώματα. Όλων των ειδών, αυτόματα υλοποιούνται γύρω μας με τον ίδιο πανομοιότυπο τρόπο… Η «εικόνα» του κόσμου, δημιουργείται με τον ίδιο «όμοιο» τρόπο… 

Όσο παρατηρείτε το σχήμα, βλέπετε πια ότι ενώ κάθε διάσταση από τις δύο, εμπεριέχει μέσα της και μέλλον αλλά και παρελθόν, αυτά τα δύο είναι διαχωρισμένα κι ας είναι στην ίδια διάσταση… Βλέπετε δηλαδή ότι το μέλλον προέρχεται από το μικρόκοσμο, από τον κβαντικό χώρο ο οποίος είναι αόρατος στις αισθήσεις μας και μη μετρήσιμος από αυτές επειδή είναι πάρα πολύ μικρός, ενώ το παρελθόν, φεύγει προς το βαθύ και μεγάλο διάστημα, το οποίο αν και γνωρίζουμε την έννοιά του, δυσκολευόμαστε να το αντιληφθούμε σε επίπεδο διαφορετικής διάστασης… Παρατηρούμε δηλαδή, ότι ενώ μιλώντας για την ίδια διάσταση, το μέλλον είναι εσωτερικό και αόρατο ενώ το παρελθόν εξωτερικό και ορατό μονάχα κάτω από όρους (λόγω μεγάλης ταχύτητας)… ενώ και τα δύο αποτελούν μέρη της ίδιας και αυτής διάστασης.
Αυτή είναι και η σημασία της διττότητας (δυαδικότητας) του χρόνου… Για να διευκρινίσω καλύτερα αυτό το «υπό όρους», θα σας δώσω ένα παράδειγμα της ταχύτητας της συνειδητότητας… Το κάθε «τώρα» μας που δημιουργείται στον αισθητό κόσμο γίνεται αυτόματα παρελθόν και οδεύει με την ταχύτητα του φωτός προς το βαθύ διάστημα… Αυτό το «κάθε τώρα» που ζούμε εδώ, σε πέντε (5) περίπου ώρες δικές μας, θα έχει φτάσει στα όρια του ηλιακού μας συστήματος, στην τροχιά του πλανήτη Πλούτωνα, και θα συνεχίσει ώστε να χαθεί στα βάθη του διαστήματος… Όμως για να το δούμε αυτό το «τώρα» εμείς, θα πρέπει να είμαστε εκεί και όχι εδώ, διότι από εδώ, είναι αόρατο μιας και το κάθε δικό μας «τώρα» βρίσκεται αποκλειστικά στην 3η διάσταση, η οποία είναι και ορατή και μετρήσιμη από τις αισθήσεις μας…
http://aplesshmeiwseis.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου